Afschaffing van het duo-legaat

Vanaf 1 juli 2021 is het niet meer mogelijk om bij testament de erfenis te verdelen over enerzijds je erfgenamen en anderzijds één of meer goede doelen (VZW’s), waarbij het goede doel de erfbelasting over het erfdeel van je erfgenamen betaalt.

Dit was een gekende techniek om familieleden met hoge erfbelasting (meestal de neven/nichten) een grotere erfenis te gunnen dan wanneer dit duo-legaat niet werd toegepast. En bovendien kon je één of meer goede doelen steunen. In feite kon je zo gedeeltelijk zelf bepalen welke goed doel je erfbelasting kon ontvangen.

Die techniek valt nu weg. Dat betekent dat elke burger met een testament waarin een duo-legaat is vermeld, best terug naar notaris gaat om zijn testament aan te passen. Zonder aanpassing van dit testament zullen ofwel de goede doelen het legaat verwerpen ofwel de familieleden quasi niets meer erven.