Digitale oprichting vennootschap

Sinds 1 augustus 2021 kan u uw vennootschap volledig digitaal en op afstand via videoconferentie bij de notaris oprichten. Wanneer u verkiest om u niet fysiek naar het notariskantoor te verplaatsen, kunnen wij u helpen met deze oprichtingsakte door die volledig virtueel te laten doorgaan.

Na ontvangst van het oprichtingsdossier zullen wij de akte voorbereiden zoals vroeger. Dit betekent dat wij meestal samen even overleggen over inhoud van het voorwerp of doel van de vennootschap, over de naamkeuze (wij onderzoeken of die reeds bestaat) en over de opname van eventuele speciale clausules in de oprichtingsakte (zoals categorieën van aandelen met verschillend stemrecht of deelname in de winst, zoals bestuursclausules en zoals overdraagbaarheidsclausules van aandelen om de vennootschap meer of minder besloten te maken).

De ondertekening van de akte zal echter kunnen gebeuren zonder dat u zich naar het kantoor moet verplaatsen. We doen een videoconferentie waarbij wij samen de akte zullen overlopen en lezen om te zien of alles is zoals u verwacht, waarna u de akte op digitale wijze en voor de ogen van de notaris zal kunnen ondertekenen.

Dit is een nieuwe stap in de modernisering van het notariaat om een zo efficiënt mogelijke dienstverlening aan de burger te kunnen geven. De wetgever heeft wel beslist om deze techniek voorlopig enkel voor te behouden voor oprichtingen met inbreng van geld, zonder inbrengen van goederen (vb. bedrijfsgebouwen of handelszaak).