Hervorming van het erfrecht

De minister van justitie is gestart met de hoognodige hervorming van het erfrecht. Weldra zou een wetsontwerp op de tafel moeten komen met volgende krachtlijnen:

   - vermindering van de reserve van ouders en kinderen, zodat je meer vrijheid krijgt als je een testament wil maken;   

   - mogelijkheid om tussen ouders en kinderen erfovereenkomsten te maken;

   - gelijkstelling van inbreng van schenkingen onroerend goed en roerend goed in de nalatenschap

Dit ziet er veel belovend uit en zal aan een reële maatschappelijke wens tegemoet komen. Duimen nu maar dat het er snel komt.