Nieuw erfrecht 2017

De nieuwe erfwet is een feit. Het is gepubliceerd in het Staatsblad van 1 september 2017 en treedt in werking vanaf 1 september 2018.

Ziehier de eerste grote veranderingen:

1) De reserve van de kinderen verandert. Het wordt een gezamenlijke reserve van de helft van de nalatenschap, te verdelen over het aantal kinderen. Dus er is meer ruimte om aan anderen te schenken of om een verschil tussen de kinderen te maken. Je hebt meer mogelijkheden om bv. je stiefkinderen zo gelijk als mogelijk als je eigen kinderen te behandelen. Je hebt ook meer vrijheid om een kind, dat je al vele jaren niet meer hebt gezien, te onterven.

2) De reserve van de ouders valt weg en wordt vervangen door een vordering tot onderhoud op de nalatenschap als zij behoeftig zouden zijn. Hun erfrecht vervalt niet als er geen kinderen zijn en geen ontervend testament is opgemaakt: dan erven zij nog altijd mee.

3) Er is een grote verandering op vlak van inbreng van schenkingen na de dood van de schenker.

Tot op vandaag worden de schenkingen van onroerende goederen geherwaardeerd na het overlijden. De begiftigde moet die inbrengen in de nalatenschap aan de waarde op datum van de dood. Dit kan grote gevolgen geven, wanneer bv. een bouwgrond geschonken in 1975 aan 150.000 BEF plots in 2017 aan 150.000 EUR wordt geschat.

De geschonken roerende goederen worden daarentegen niet geherwaardeerd. 150.000 BEF in geld geschonken in 1975 blijft hetzelfde bedrag (weliswaar in euro omgerekend) in 2017.

Nu wordt dit gelijkgesteld !

Roerende en onroerende goederen worden gewaardeerd op datum van de schenking en nadien geïndexeerd aan de index van de consumptieprijzen. Die waarde wordt ingebracht in de nalatenschap en verrekend tussen de erfgenamen.

4) Het nieuwe erfrecht geeft onmiddellijk denkwerk voor het volgend jaar. De nieuwe wet wordt van toepassing op al de schenkingen die je voordien hebt gemaakt, tenzij je voor 01/09/2018 voor notaris een akte tekent waarbij je kiest om de oude wet op je vroegere schenkingen toepasselijk te houden. Het is belangrijk voor jou om na te kijken welke oplossing je voor jouw familie verkiest !"