Nieuw erfrecht 2018

De nieuwe wet op het erfrecht is volledig in voege, maar de wetgever heeft de overgangsperiode om "verklaringen van behoud" te maken verlengd tot 31 augustus 2019.

Met een verklaring van behoud bepaalt u dat alle door u vroeger gedane schenkingen toch nog onder de oude wetgeving blijven.

Voor sommige mensen zou dit interessant kunnen zijn.

Best neemt u contact op met ons kantoor om dit te bespreken.