Nieuwe registratierechten voor aankoop vastgoed in Vlaanderen vanaf 1/1/2022

De Vlaamse overheid heeft beslist om de registratierechten bij aankoop van onroerende goederen ingrijpend te wijzigen vanaf 1 januari 2022. Volgende nieuwigheden komen eraan:

 • Verlaging van het huidige tarief van 6% bij aankoop van een enige, eigen woning naar 3%. Elke akte die na 1 januari 2022 wordt verleden zal aan dit tarief worden belast. Let wel, er zijn voorwaarden:
  • De koper mag geen andere huis of bouwgrond in België of buitenland bezitten. Er wordt een uitzondering gemaakt als je nog een dergelijk goed bezit maar belooft om het binnen het jaar te verkopen en er een band is tussen beide operaties.
  • De koper moet zich verbinden om binnen de 3 jaar te verhuizen naar de nieuwe woning.
  • Dit is niet van toepassing op de aankoop van een bouwgrond.
 • Verhoging van het gewone tarief van 10% naar 12%. Dit is van belang als je een tweede woning of beleggingsvastgoed aankoopt.
 • Afschaffing van de meeneembaarheid. Als tijdelijke overgangsmaatregel zou de koper nog kunnen kiezen om tot 31/12/2023 het tarief van 6% te betalen en te genieten van de meeneembaarheid zoals vroeger. Als de nieuwe aankoop niet je enige woning zou zijn, dan is het tarief van 6% niet van toepassing, waardoor dit voordeel van meeneembaarheid nog gedurende enige tijd een verzachting van de belasting inhoudt.
 • Het tarief voor ingrijpende energetische renovatie (nu 5%) verlaagt naar 1%.
 • De rechtenvermindering (bij aankoop van de enige, eigen woning aan het verlaagde tarief) blijft behouden maar wordt aangepast aan de nieuwe tarieven. Hierdoor bedraagt de rechtenvermindering dus respectievelijk 2.800 euro (aankoop aan 3% en dus de helft van de huidige rechtenvermindering) en 933 euro (aankoop aan 1%).