Registratie van schenkingen in het buitenland

Weldra moet elke notariële schenkingsakte verleden door een buitenlandse notaris voor een Belgische rijksinwoner verplicht in België worden geregistreerd. Dit betekent dat elke Belg die hoopte schenkbelasting te vermijden door bv. in Nederland de schenkingsakte te laten verlijden, dit niet meer zal kunnen doen.

Dus zal een notariële schenking van roerende goederen (gelden, kapitalen, …) voor een Nederlandse notaris de Belgische schenkbelasting (3% tussen partners en in rechte lijn en 7% in elk ander geval) ondergaan.

Er is geen verschil meer met een schenking verleden voor een Belgische notaris. In beide gevallen is immers registratie verplicht. Deze wetswijziging is voorzien om in voege te treden op 1 december 2020.

Wel blijven bank- of handgiften zonder registratie mogelijk zonder dat schenkbelasting is verschuldigd. Als de schenker nadien niet overlijdt binnen een periode van drie jaar na de schenking is er evenmin erfbelasting verschuldigd (in het Vlaams regeerakkoord is het voorstel opgenomen om deze periode in het Vlaams Gewest te verlengen tot vier jaar).