UBO-register

Het UBO-register is een centraal door de overheid aangelegd register van aandeelhouders of eigenaars van een vennootschap of vereniging.

Alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen moeten de identificatiegegevens van de belangrijkste personen die achter deze rechtsfiguren zitten, de zogenaamde ‘Uiteindelijk Begunstigden’, oftewel UBO’s, aan dit register meedelen.

Het betreft aandeelhouders - natuurlijke personen die eigenaar zijn van meer dan 25% van de aandelen (rechtstreeks of onrechtstreeks) in de vennootschap of vereniging.

Dit register is een online database waar elke onderneming zijn eigen gegevens in dient te registreren.

Bestaande vennootschappen, vzw’s, stichtingen en verenigingen moeten vóór 30 september 2019 hun “uiteindelijke begunstigden” registreren via de online applicatie van myminfin.be.

Het zijn de bestuurders van die ondernemingen die daar voor verantwoordelijk zijn.

Zij kunnen met hun Eid-kaart aanloggen en de inschrijvingen van hun "begunstigden" invullen. Telkens moeten daar wettelijke documenten als bewijzen mee ingescand en toegevoegd worden, zoals oprichtingsakten, statutenwijzigingen, aandeelhoudersregisters, en dergelijke.

Na die initiële registratie elke latere wijziging in de uiteindelijke begunstigden binnen een termijn van één maand in het UBO register moeten worden doorgevoerd.

Ook zal er jaarlijks een update of bevestiging dienen te gebeuren van de reeds geregistreerde UBO’s.

Sancties

Als een onderneming deze UBO registratie niet, laattijdig of foutief doet, dan een administratieve boete oplopen van 250 EUR tot 50.000 EUR.

Weet je niet goed hoe je dit moet doen, neem dan contact op met je notaris.