Vriendenerfenis - Goede doelen

  1. Vanaf 1 juli 2021 kan iemand zijn broers of zusters, dan wel een oom/tante/neef/nicht of andere personen voor een totaal bedrag van 15.000 euro bevoordelen aan een gunstig tarief van 3% in plaats van het veel duurdere tarief van 25%. Je moet hier wel een testament voor opmaken en in het testament aanduiden wie van de legatarissen je die "vriendenkorting" toekent.

    Het is een totaal bedrag van 15.000 euro, dat je aan één persoon alleen toekent, dan wel verdeelt over verschillende personen. Die belastingvermindering zal normaal gezien in werking treden op 1 juli 2021 en zal van toepassing zijn voor alle overlijdens vanaf die datum

  2. Diezelfde hervorming schaft ook de erf- en schenkbelasting af voor alle schenkingen en legaten die iemand doet aan een goed doel. Met goede doelen bedoelt men hoofdzakelijk de V.Z.W.'s en stichtingen van openbaar nut. Dit gratis tarief geldt niet voor private stichtingen.