Internationaal Netwerk

Wij zijn lid van een internationaal netwerk van notarissen om onze cliënten bij te kunnen staan in hun transnationale belangen en relaties.

Zo staan wij onze cliënten bij in hun aan- en verkoop van onroerende goederen in het buitenland. Eveneens helpen wij bij schenkingen, familiale planningen en nalatenschappen met goederen in het buitenland.

Meer specifiek hebben wij bevoorrechte contacten met notarissen in volgende landen:

- Duitsland

- Frankrijk

- Italië

- Nederland

- Oostenrijk

- Portugal

- Rusland

- Zuid-Afrika

- Zwitserland

Internationaal Netwerk