Juridische publicaties Jean-Luc Snyers

1) Monografieën

 • "Scheiding van goederen met onverdeeldmaking van de besparingen", Kluwer Rechtswetenschappen België, 1995, 129 p.
 • "Barema van de Provisies voor de kosten van de meest voorkomende akten", K.F.B.N., Brussel, 1998, 127 p.
 • "Barema van de Provisies voor de kosten van de meest voorkomende akten", Schafranksi&Partners, Hasselt, 2015, 276 p.

2) Tijdschriftsartikelen

 • "Breekt koop huur?", T. Not. 1987, 2-6.
 • "Waarheen met de akte van bekendheid", T. Not. 1989, 136-144
 • "Verbintenissen aangegaan voor een vennootschap in oprichting", T.R.V. 1989, 167-175
 • "De overname van verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting en de quasi-inbreng", (noot onder Cass. 17 april 1989), T.R.V. 1989, 320-321
 • "Toonbankprogrammatuur: tekstverwerking, gegevensbeheer en rekenblad", p. 25-70 (samen met co-auteur Stefan SMETS) in DUMORTIER, J. (ed.), "Informatica in de advocatenpraktijk", Kluwer Rechtswetenschappen Antwerpen, 1990, 259 p.
 • "De heropening van het faillissement: Mogelijkheden en gevolgen", R.W. 1992-93, p. 73-87 (samen met co-auteur Ernst VAN SOEST)
 • "Solidariteitsmecanismen bij het huwelijksvermogenstelsel van scheiding van goederen", Notarius 1992, p. 371-378.
 • "Clausule van inbreng in gemeenschap met recht van terugname in geval van echtscheiding", N.F.M. 1993-1
 • "De toewijzing van de preferentiële goederen", in de herwerkte uitgave van PINTENS, W. & BUYSSENS, F. (ed.), "Vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen", Maklu Antwerpen - Apeldoorn 1987, 1993, p. 125-143.
 • "Scheiding van goederen met onverdeeldmaking van de besparingen", in "De evolutie in de huwelijkscontracten - Recyclagedagen 1995 van de Nederlandstalige Raad", K.F.B.N. (ed.), Kluwer Rechtswetenschappen België, p. 193-208.
 • "Contrat de mariage de séparation de biens avec mise en indivision des économies", in "Les contrats de mariage, Bilan, perspectives et formules pratiques", U.C.L., Michel Grégoire (éd.), Académia-Bruylant, 1996, p. 395-418.
 • "Preferentiële toewijzing gezinswoning zonder inboedel - Taak van de boedelnotaris", noot onder Rb. Mechelen, 9 januari 1996, E.J., 1997, p. 43-47.
 • "Notariële aansprakelijkheid bij onderhandelingen tot verkoop van onroerende goederen", in "Vastgoedbemiddeling: de inbreng van het notariaat", K.F.B.N.-BRUYLANT, Brussel, 1998, p.197-254 (Samen met co-auteur Chrysole VANHALEWYN).
 • "Preferentiële toewijzing gezinswoning na echtscheiding - Redenen van toewijzing - Geen biedingen tussen echtgenoten", noot onder Cass., 12 november 1998, T.B.B.R., 2000, p. 350-355.
 • "De notariële certificatie en de elektronische authentieke akte", in "Authenticiteit en informatica", K.F.B.N.-Bruylant, 2000, p. 383-424.
 • "De elektronische, authentieke akte en de notariële, elektronische archivering", Limb. Rechtsl., 2000, p. 283-306.
 • "Overzicht van rechtspraak huwelijksvermogensrecht 1996-2002", T.P.R., 2003, p. 1639-1780.
 • "Le notaire et la conclusion du contrat électronique", in "Congrès international du notariat latin Mexique octobre 2004, Rapports Belges - La valeur ajoutée de l'intervention notariale", C.I.N.B., Brussel, 2004, p. 19-38
 • "De schenking met ontbindende voorwaarde van vooroverlijden", Fiscoloog, 23 januari 2008, 9-10.
 • "L'archivage électronique et le notariat" (samen met co-auteur Aurélie Van Der Perre), in "Notariaat en archief", Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2009, 83-93.
 • "Hoe autonoom handelen de voorlopige bewindvoerder, een ouder en de voogd" (samen met co-auteur Bart Van Der Meersch) in "Confronting the frontiers of family and succession law, Liber amicorum Walter Pintens", Intersentia, 2012, p. 1541-1564.
 • "Openbare verkoop onroerend goed on internet: een niet te missen kans", T.N.M., 2018, p. 59-60.
 • "Dienstencontracten in de notariële dienstverlening", T.N.M., 2019, p 52-54 (deel 1) en p. 75-76 (deel 2).
 • "Contractuele clausules bij dienstencontracten in de notariële dienstverlening", in "Over plichten en cijfers: de notaris als goede huisvader", VLN congres 7 december 2019, Wolters Kluwer, 2019, p. 1-29.
Juridische publicaties