Wat is een notaris?

Een Belgisch notaris is een openbaar ambtenaar aan wie de overheid de taak toevertrouwt om overeenkomsten tussen partijen authentiek vast te leggen. Deze overeenkomsten worden opgesteld in de juridisch geëigende taal van de notaris na beide partijen van neutraal en onafhankelijk advies te hebben verstrekt. Het resultaat is een akte die een volledige bewijswaarde (authenticiteit) tussen partijen kent en bij eventuele wanprestatie onmiddellijk uitvoerbaar is (zonder noodzakelijke tussenkomst van de rechter).

De notaris voert zijn taak uit als zelfstandige beroepsbeoefenaar en is juridisch en financieel persoonlijk verantwoordelijk voor de door hem opgestelde akten. Dit uit zich in het motto van de notaris: “De notaris luistert, geeft raad en tekent mee.”

Takenpakket

Een notaris heeft een heel breed takenpakket waarvoor hij geconsulteerd kan worden. Voor bepaalde zaken zoals de aankoop van een onroerend goed of de oprichting van een vennootschap is de tussenkomst van een notaris verplicht, voor andere niet. Toch verkiezen vele mensen om een notaris te raadplegen omdat hij een onafhankelijk en deskundig adviseur is in bepaalde domeinen.

Notaris Jean-Luc Snyers heeft zich gespecialiseerd op het werkterrein van het onroerend goed, familiale planning, nalatenschappen en vennootschappen.

Wat is een notaris?

Een greep uit het takenpakket van een notaris:

  • Opstellen huwelijkscontracten
  • Afspraken optekenen bij ongehuwd samenleven
  • Aktes bij oprichting van bepaalde vennootschappen
  • Aktes bij het afsluiten van een hypothecaire lening
  • Aangiftes van nalatenschappen
  • Adviseren en opmaken van schenkingen
  • Vermogensplanning met zorg voor elkaar en de volgende generatie
  •  …