Familiale planning

Elk mensenleven kent een aantal kruispunten die gepaard gaan met beslissingen die invloed hebben op u en uw familie. Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste beslissing te nemen, maar wel uiterst belangrijk. Het is de taak van de notaris om u te begeleiden en de verschillende mogelijkheden, pijnpunten en oplossingen te overlopen.

Huwelijkscontracten

Heeft u trouwplannen, maar wil u graag op voorhand een aantal zaken vastleggen? Dan kiest u best voor een huwelijkscontract opgesteld met uw notaris. Bepaal in welk huwelijksvermogensstelsel u wil trouwen en hoe u bepaalde goederen of schulden wil verdelen.

Samenwoningscontracten

Gaat u voor de eerste keer samenwonen of kiest u er bewust voor om samen te wonen in plaats van te trouwen? Ook die beslissing heeft een aantal juridische gevolgen die u best doorneemt met een notaris. Zo worden de (beperkte) rechten en plichten omschreven en de weerslag op fiscaal vlak bekeken.

Successieplanning/ Testament/ Erfverdelingen/Schenking

Stilstaan bij wat er gebeurt met uw bezittingen na uw overlijden en het regelen van uw erfenis is misschien minder leuk om te plannen, maar wel essentieel. Uw notaris adviseert u over de meest voordelige manieren om uw vermogen over te dragen en over de wettelijke manieren om de successierechten te verminderen. Al uw wensen worden vervolgens vastgelegd in een testament of een andere constructie.

Maatschappen voor roerend of onroerend patrimonium

Voor een successieplanning met betrekking tot roerende goederen wordt er vaak een beroep gedaan op een maatschap. Ouders kunnen op deze manier goederen schenken en toch controle blijven uitoefenen. Ook onroerende goederen kunnen ingebracht worden in een maatschap, waarbij ouders levenslang de controle kunnen behouden en (een deel van) de huurinkomsten kunnen blijven incasseren.

Zorgvolmachten

Wenst u graag voorbereid te zijn op de dag dat u eventueel geen beslissingen meer voor uzelf kan nemen of wil u administratieve zaken voor een persoon met een verstandelijke handicap regelen? Dan moet u bij de notaris zijn voor een zorgvolmacht. Bepaal wie uw belangen mag behartigen en handelingen in uw plaats mag doen.

Meer uitleg over familiale planning?

Maak uw afspraak!
Familiale planning