Nalatenschappen

Nalatenschappen zijn niet de gemakkelijkste materie om bij stil te staan en te regelen. De administratieve afhandeling na een overlijden komt vaak bovenop het verlies van een dierbare persoon en kan hierdoor zwaar wegen. Uw notaris staat u bij in deze moeilijke periode zodat op zijn minst uw zorgen op administratievlak wegvallen.

Is er een testament, dan zal de notaris zich buigen over de afhandeling ervan en alles wat daarbij komt kijken. Is er geen testament, dan moet de notaris op zoek gaan naar alle erfgenamen en wordt gezocht naar de meest voordelige technieken om de successierechten te beperken. Verder doet de notaris de aangifte van de successie en helpt u bij erfrechtverklaringen. Is er vastgoed in het buitenland, dan wordt dat correct aangegeven en indien er een onderneming in het spel is, wordt de overdracht naar de volgende generatie in goede banen geleid.

Uw nalatenschap samen met de notaris bekijken?

Maak uw afspraak!
Nalatenschappen