Onroerend goed beheren

Een woning (ver)bouwen of (ver)kopen is vaak een grote stap in een mensenleven met een reeks financiële en juridische gevolgen en onzekerheden. De notaris staat u tijdens het volledige proces van de aan- of verkoop van onroerend goed met raad en daad bij.

Financiering en hypotheek

Voor de (ver)bouwing of aankoop van uw woning moet u vaak een bedrag lenen van een financiële instelling. De terugbetaling hiervan wordt gegarandeerd door een waarborg, de zogenaamde hypotheek. Bij het niet terugbetalen van de lening kan de financiële instelling deze waarborg verkopen en zo toch de lening aflossen. De hypotheek treedt in voege via een notariële akte waarbij de notaris de hypotheek inschrijft op het hypotheekkantoor.

Fiscaliteit

Onroerend goed aankopen heeft meteen een aantal fiscale gevolgen. De notaris helpt u bij de planning en structurering van onroerendgoedtransacties, waaronder investeringen en herstructurering van onroerend goed, en de impact ervan op lokale, regionale, nationale en internationale belastingen. Hij bekijkt of een eenvoudige aankoop voor u volstaat of dat u eerder nood hebt aan meer ingewikkelde erfpacht- of opstalconstructies. Er wordt ook gekeken of een gesplitste aankoop vruchtgebruik en blote eigendom voor u al dan niet voordelig is.

Gesplitste aankopen naakte-eigendom / Vruchtgebruik of Vennootschap / Privé

Wat doet u na de aankoop van een onroerend goed? Kiest u voor het vruchtgebruik (en bent u geen eigenaar) of gaat u voor de blote eigendom? Een interessante beslissing die ook gevolgen heeft op de successieplanning. De mogelijkheden met alle voor- en nadelen worden door de notaris uit de doeken gedaan.

Bescherming gezinswoning / Bescherming partner bij aankoop woning

Bent u gehuwd op het moment van de aankoop van uw nieuwe woning of woont u ongehuwd samen? In beide gevallen dienen een aantal maatregelen genomen worden om de gezinswoning en/of de partner te beschermen.

Onroerend goed structuren

Investeren in vastgoed is ook een interessante optie. Er zijn verschillende structuren die deze belegging aantrekkelijk maken: het kopen als natuurlijk persoon of als rechtspersoon. Wat voor u de voor- en nadelen zijn van elke structuur bespreekt u best met uw notaris.

Onroerend erfgoed

Wie in een beschermde woning of pand woont, moet zich houden aan een aantal regels en richtlijnen. De notaris zoekt uit of uw pand opgenomen is in een vastgestelde inventaris onroerend erfgoed en wat de voorwaarden zijn om erin te wonen en/of verbouwen.

Maak een afspraak om al uw vragen in verband met onroerend goed te bespreken.

Maak uw afspraak!
Onroerend goed