Vennootschappen

Zit het ondernemen in uw bloed en wil u graag een vennootschap oprichten, uitbouwen, herstructureren of (ver)kopen? Ook dan klopt u best bij uw notaris aan om u te begeleiden in de te zetten stappen.

Bij de opstart van een onderneming moet u de voor u meest voordelige juridische basis kiezen: gaat u voor een eenmanszaak of een vennootschap? En welke vennootschapsvorm kiest u dan? Het is de taak van de notaris uit te leggen waar de verschillen zitten en wat de voor- en nadelen zijn van elk type. Bij de oprichting van een nv, bvba en cvba is een authentieke akte en bijgevolg tussenkomst van de notaris verplicht. Ook wanneer u later uw vennootschap wil omvormen klopt u best bij de notaris aan voor deskundige begeleiding en advies.

Andere aspecten van het ondernemerschap zoals het fuseren met een andere vennootschap, het aan- of verkopen van een onderneming, het opzetten van een holdingstructuur en/of aandeelhoudersovereenkomsten zijn juridische aspecten waarvoor u het advies van uw notaris kan inroepen. Net zoals u raad kan krijgen over de juridische structuren van ondernemingsgroepen, het opzetten van maatschappen en het beheer van controleparticipaties.

Meer info over de volgende stap in uw onderneming?

Maak uw afspraak!
Vennootschappen